Zavolejte nám: + 33 2 33 61 16 70

TEPLOTNÍ SPÍNAČ KTSZ4H-24 - RS 485 (MODBUS)

Reference GKTSZ4HMR

Typ přepínače KTSZ4H-24-RS485

Typ citlivého prvku Pt 100/3850 nebo Pt 1000/3850 - standard

Ni 1000/6180 - modifikace

Připojení teplotního čidla Režimy tepelného spínače 1 až 2:

1 senzor - 2 vodiče nebo 4 vodiče

Režimy teplotního spínače 3 až 5:

1 senzor - 2 vodiče nebo 4 vodiče

2 senzory - 2 vodiče

2 reléový výstup

Rozsah maximální provozní teploty -50 ° C až 400 ° C (v závislosti na typu snímacího prvku a variantě teplotního snímače)

Napájení 10 - 33 V DC / 9 až 24 V AC (doporučeno 24 VDC / VAC)

Maximální spínací napětí 250 V AC / 10 A

Maximální chyba spínače * ± (0,15% z hodnoty + 1 dig) - minimální chyba 0,2 ° C

Rozpuštění 0,1 ° C

Rozsah nastavení -50 ° C až 400 ° C, kroky 0,1 ° C

4místný displej - červená LED, horní část číslic 10 mm

Nastavení úrovně jasu displeje 4

Obnovení displeje <0,2 s

Svorkovnice typu ARK 210, průřez vodiče 0,35 až 1,5 mm2

Materiál pouzdra LEXAN (odpovídá EN 45545-2, ve znění pozdějších předpisů)

Rozměry pouzdra 98 x 70 x 61 mm

Index ochrany IP 20 podle EN 60529, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní podmínky okolní teplota: -40 ° C až 80 ° C

relativní vlhkost: max. 85% (při pokojové teplotě 25 ° C) atmosférický tlak: 87 až 107 kPa

Hmotnost (bez vypínače) 0,15 kg (bez el. Senzoru)

* chyba citlivého prvku není zahrnuta

VLASTNOSTI KOMUNIKACE

Komunikace přes RS485, maximální délka segmentu 1200 m, asynchronní přenos

- přenosová rychlost 1200, 2400, 4800 Bd

- 32 modulů / 1 sériový port

- Protokol ModBus 1 stop bit, žádná parita

Testy

Zkoušky rázem a vibracemi kategorie 1, třída B podle EN 61373, v platném znění

Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2, ve znění pozdějších předpisů

Test izolace 4 kVDC po dobu 1 minuty podle EN 50155, dle dohody

Ohnivzdornost

podle EN 45545 v pozměněném znění (možné podle NFPA 130)

Charakteristický produkt TEPLOTNÍ SPÍNAČ KTSZ4H-24 - RS 485 (MODBUS)

Tyto teplotní spínače KTSZ4H s displejem jsou navrženy pro použití jako dvoustavové regulátory (ovládání typu ON / OFF). Porovnávají nastavenou hodnotu teploty se skutečnou hodnotou teploty a umožňují spínání galvanicky oddělených (elektricky izolovaných) kontaktů připojeného relé při dosažení nastavené teploty. Napájecí napětí pro spínače je 10 až 33 V DC nebo 9 až 24 V AC (v závislosti na typu). ke spínačům lze připojit dva prvky snímající teplotu na bázi Pt (Pt 1000/3850) nebo na základě Ni (ni 1000/6180). Displej zobrazuje aktuální hodnotu měřené teploty během procesu měření. Nastavení jednotlivých parametrů se provádí dvěma ovládacími knoflíky.

Přepínač lze použít v 5 různých režimech:

Režim č. 1: Spínač pracuje jako jediný regulátor, který spíná první relé podle nastaveného teplotního intervalu a druhé relé je přepnuto na překročení nastavené nouzové teploty (je použit pouze jeden snímací prvek)

Režim č. 2: Přepínač pracuje jako duální regulátor, který spíná každé relé podle nastaveného teplotního intervalu (je použit pouze jeden snímací prvek)

Režim č. 3: Přepínač pracuje jako duální regulátor, který spíná každé relé samostatně podle teplotního intervalu (jsou použity dva snímací prvky, každý zvlášť pro každé relé)

Režim č. 4: Přepínač pracuje jako diferenciální regulátor, který spíná na základě teplotního rozdílu dvou snímacích prvků (analogicky k režimu č. 1)

Režim č. 5: Přepínač pracuje jako diferenciální regulátor, který spíná na základě teplotního rozdílu dvou snímacích prvků (analogicky k režimu č. 2)

V každém režimu lze nastavit zpoždění vypnutí relé 1 v mezích 0–300 s. Měření a nastavení všech parametrů lze provádět pomocí průmyslové sběrnice RS485 s protokoly ModBus RTU (standardně) S jednoduchým převodníkem RS485 / RS232 lze spínač připojit k sériovému portu počítače a provádět různá nastavení . Za tímto účelem software umístěný na webových stránkách v sekci stahování. Spínače jsou určeny k montáži na čepel DIN. Teplotní rozsah spínacích aplikací závisí na typu použitého prvku pro snímání teploty (např. Pro snímač v pouzdru TG8 je rozsah -50 až 200 ° C). Maximální rozsah provozních teplot spínače je -50 až 250 ° C.

Spínače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

Typové zkoušky provádí oznámený subjekt podle normy EN 50155 v platném znění, Železniční aplikace - Elektronická zařízení používaná v kolejových vozidlech, čl. 12.2.9, 12.2.11

- Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2, ve znění pozdějších předpisů

- Zkouška izolace podle EN 50155 v platném znění

- Zkoušky rázem a vibracemi podle EN 61373 v platném znění

Výrobek splňuje parametry podle EN 45545-2 v platném znění, Požární ochrana kolejových vozidel - Část 2: Požadavky na chování materiálů a konstrukčních částí při požáru. Může být dodán s materiály vyhovujícími požární bezpečnostní normě NFPA 130 v platném znění.

Tyto produkty mohou zajímá vás

SPÍNAČ TEPLOTY KTSZ4H-24

SPÍNAČ TEPLOTY KTSZ4H-24

Typ spínače KTSZ4H-24 Citlivý prvek typu Pt 100/3850 nebo Pt 1000/3850 - standardní Ni 1000/6180 - modifikace ...