Zavolejte nám: + 33 2 33 61 16 70

AC24 / R ALTERNATIVNÍ MĚNIČ PROUDU NEBO NAPĚTÍ PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE

Reference GAC24/RR

Typ produktu AC24 / R

Rozsah provozních teplot -25 ° C až 70 ° C

Rozsah skladovacích teplot -40 ° C až 80 ° C

Napájecí napětí 12 až 30 VDC

Jmenovitý vstupní signál třídy S1 čl .: 5.1.1.2

Jmenovitý vstupní signál 1A, 2,5A, 5A AC

57,7 V, 100 V, 110 V, 230 V, 380 V, 400 V, 500 V AC

65 V, 115 V, 127 V, 265 V, 440 V, 460 V, 600 V AC, jiný na objednávku

Výstupní signál 4 až 20 mA pasivní

Maximální spotřeba vstupního napětí 0,5 mA

Proudový odběr <0,015 VA

Vstupní kapacitní napětí při přetížení: 2 Ujm - 1 s

proud: 2 Ijm - 1 min, 20 Ijm - 1 s

Standardní měřicí rozsah 0 až 1 Ijm (Ujm), ostatní na vyžádání

Maximální rozsah měření 0 až 1,2 Ijm (Ujm)

Typ vstupního proudu typ. 28 mA (elektronická pojistka)

Lineární přenos

Max. chyba přenosu <0,5% při činiteli výkyvu <10

Chyba teploty <0,02% / ° C

Vzdušná vzdálenost a povrch

vstup / výstup min. 8 mm

Jmenovité impulzní napětí Uni 8 kV

Zkušební napětí Ua vstup / výstup 4 kVef

Čas stabilizace signálu 300ms

Ochranný box / svorkovnice IP 40 / IP 20

Hmotnost 120 g

Prostředí stupeň znečištění PD1, PD2

Max. Provozní napětí Izolací

kategorie přepětí vedení

OVI

OVI

Úroveň izolace OVIII:

základní

při 1000 V RMS

při 1000 V RMS

při 1000 V RMS vylepšeno

při 1000 V RMS

při 600 V RMS

při 300 V RMS

Testy

Zkoušky rázem a vibracemi podle EN 61373

Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2

Zkouška izolace podle EN 50155

Ohnivzdornost

podle EN 45545

Charakteristický produkt AC24 / R ALTERNATIVNÍ MĚNIČ PROUDU NEBO NAPĚTÍ PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE

Převodník AC24 / R převádí skutečnou hodnotu RMS měřeného střídavého signálu na unifikovaný stejnosměrný signál. Na vstupu převodníku proudu je měřicí transformátor. Izoluje měřený vstupní obvod a převádí vstupní signál na vhodné napětí pro další zpracování. Po obousměrné nápravě, výpočtu hodnoty RMS a filtrování signálu se na výstupu převodníku vytvoří výstupní stejnosměrný signál. Napěťový výstup je izolován pomocí optočlenu. Výpočet hodnoty RMS se provádí v monolitickém převodníku Analog Devices. Vstupní a výstupní obvody jsou chráněny proti přetížení.

Převodník AC24 / R je také vhodný pro zpracování silně zkreslených průběhů vstupního signálu. Lze jej použít, i když jsou v systému frekvenční měniče nebo jiné nelineární ovládací prvky. Při měření křivek signálu zkreslených převaděči střední hodnoty mohou chyby dosáhnout desítek procent. Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi měřením průměrné hodnoty signálu a hodnoty RMS pro různé zkreslené tvary vln.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

Elektronická zařízení používaná na kolejových vozidlech podle normy EN 50155 v platném znění

Elektromagnetická kompatibilita podle normy EN 50121-3-2 v platném znění

Koordinace izolace podle normy EN 50124-1 v platném znění

Zkoušky rázem a vibracemi podle normy EN 61373 v platném znění

Požární ochrana podle normy EN 45545-2 + A1 v platném znění splňuje všechny požadavky na sledované výrobky podle tabulky 2 - tištěný obvod splňuje všechny požadavky R24 - pouzdro splňuje všechny požadavky R26

Tyto produkty mohou zajímá vás

Převodníky teploty KST RS 485

Převodníky teploty KST RS 485

Typ převodníku KST 485 Vstupní signál Pt 1000/3850 Výstupní signál RS 485 / MODBUS RTU Komunikační vlastnosti ...
PŘEVODNÍK KSTUD -0 až 10V

PŘEVODNÍK KSTUD -0 až 10V

Typ převodníku KSTID Pt 100 KSTID Pt 1000 Vstupní signál Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Výstupní signál 0 až 10 V P ...