Evropa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

PŘÍMÝ AKTUÁLNÍ A NAPĚTĚ IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE PXN / R

Reference GPXN/RR

Dodání do 3 až 5 týdnů

Převodník typu PXN / R

Rozsah provozních teplot -25 ° C až 70 ° C

Rozsah skladovacích teplot -40 ° C až 80 ° C

Pomocné napájení

16 až 300 V ss. 90 až 250 V ss

na vyžádání: 20 - 60 VAC

Zdroj nepřetržitého napájení: třída S1 článek: 5.1.1.2

Maximální spotřeba 1,5 VA

Napětí vstupního signálu: ± 10 mV až ± 1500 V

proud: od ± 50 uA do ± 10 A.

Výstupní signál 0 až 20 mA, 4 až 20 mA, 0 až 10 V.

0 až ± 20 mA, 0 ± 10 V.

Vyvážení výstupní smyčky min. 15 V (Rz - 750 ohm) při 20 mA

Maximální zátěž výstupního napětí 10 mA

Vstupní odpor napěťového vstupu typ. 100 kohm / V

Aktuální pokles vstupního napětí <0,54 V

Typ vstupního proudu typ. 30 mA (elektronická pojistka)

Max. chyba přenosu <0,1%

Chyba linearity <0,1%

Chyba teploty <0,01% / ° C

Časová konstanta 1 ms, na vyžádání až 300 ms

Ochranný box / svorkovnice IP 40 / IP 20

Hmotnost 90 g

Stupeň znečištění životního prostředí PD1, PD2

Max. Provozní napětí Izolací

kategorie přepětí vedení

OVI

OVI

Úroveň izolace OVIII:

základní

vyrobit 1000 V RMS

vyrobit 1000 V RMS

vylepšit 1000 V RMS

vyrobit 1000 V RMS

vyrobit 600 V RMS

vyrobit 300 V RMS

Vzdušná vzdálenost a povrch

vstup / výstup + napájení

výstupní výkon

min. 8 mm

min. 6,5 mm

Zkušební napětí Ua vstup / výstup 5 kV RMS

Jmenovité impulzní napětí Uni: 8 kV

Testy

Elektronické zařízení používané na kolejových vozidlech podle EN 50155

Zkoušky rázem a vibracemi podle EN 61373

Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2

Zkouška izolace podle EN 50124-1

Ohnivzdornost

podle EN 45545-2 + A1

Charakteristický produkt PŘÍMÝ AKTUÁLNÍ A NAPĚTĚ IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE PXN / R

Modul PXN / R je určen k měření stejnosměrných nebo napěťových signálů železničních vozidel. Převádí vstupní signál na izolovaný unifikovaný výstupní signál 4..20mA, 0..20mA, 0..10V, 0 .. ± 10V nebo 0..20mA. Může zpracovávat stejnosměrné signály v rozsahu napětí ± 10 mV až ± 1500 V a proudový rozsah ± 50 uA až ± 10 A. Modul se obvykle používá k měření signálů z bočníků a děličů vysokého napětí. Výstupem převodníku je aktivní signál izolovaný od vstupu a pomocného napájení.

Napájení výstupní smyčky PXN / R.

měří a izoluje vstupní stejnosměrný nebo napěťový signál

 aktivuje bipolární vstupní a výstupní signál

jmenovité impulzní napětí Uni: 8 kV

vzduchová vzdálenost a povrch vstupu / výstupu: min. 8 mm

zkušební napětí Ua vstup / výstup: 5 kV RMS

pomocný napájecí zdroj 16-300 VDC 90-250 VAC

Instalace na lištu DIN 35

přesnost převodu <0,1%

časová konstanta 1ms, do 300ms na vyžádání

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

Elektronická zařízení používaná na kolejových vozidlech v souladu s EN 50155 v platném znění

Elektromagnetická kompatibilita podle normy EN 50121-3-2 v platném znění

Koordinace izolace podle normy EN 50124-1 v platném znění

Zkoušky rázem a vibracemi podle normy EN 61373 v platném znění

Požární ochrana podle normy EN 45545-2 + A1 v platném znění splňuje všechny požadavky na sledované výrobky podle tabulky 2 - tištěný obvod splňuje všechny požadavky R24 - pouzdro splňuje všechny požadavky R26

Tyto produkty mohou zajímá vás

Dodání do 3 až 5 týdnů
PŘEVODNÍK KSTUD -0 až 10V

PŘEVODNÍK KSTUD -0 až 10V

Typ převodníku KSTID Pt 100 KSTID Pt 1000 Vstupní signál Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Výstupní signál 0 až 10 V P ...
Dodání do 3 až 5 týdnů
Převodníky teploty CAN KST

Převodníky teploty CAN KST

Převodník KST typu CAN Vstupní signál Pt 1000/3850 Výstupní signál CAN / CANopen - CiA DS 301 Měřicí rozsah ...
Dodání do 3 až 5 týdnů
Převodníky teploty KST RS 485

Převodníky teploty KST RS 485

Typ převodníku KST 485 Vstupní signál Pt 1000/3850 Výstupní signál RS 485 / MODBUS RTU Komunikační vlastnosti ...
Dodání do 3 až 5 týdnů
PŘEVODNÍK KSTID - 4 až 20 mA

PŘEVODNÍK KSTID - 4 až 20 mA

Typ převodníku KSTID Pt 100 KSTID Pt 1000 Vstupní signál Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Výstupní signál 4 až 20 mA ...