Zavolejte nám: + 33 2 33 61 16 70

PŘEVODNÍK KSTID - 4 až 20 mA

Reference GKSTIDR

Typ převodníku KSTID Pt 100 KSTID Pt 1000

Vstupní signál Pt 100/3850 Pt 1000/3850

Výstupní signál 4 až 20 mA

Standardní měřicí rozsah -30 ° C až 60 ° C

0 ° C až 100 ° C

0 ° C až 150 ° C

0 ° C až 200 ° C

jiný zákazník podle

Napájení 11 až 30 VDC

Jmenovité napájecí napětí Un 24 VDC

Maximální zvlnění napětí Un 0,5%

Chyba měření <0,6% měřicího rozsahu, minimálně 0,5 ° C

Okolní teplota -30 ° C až 70 ° C

Materiál krabice LEXAN (odpovídá EN 45545-2)

Ochranný box / svorkovnice IP 20 / IP 00 podle EN 60529

Výstupní proud pro přerušení snímacího prvku> 24 mA

Výstupní proud pro krátkodobě citlivý prvek <3,5 mA

Zkoušky rázem a vibracemi kategorie 1, třída B podle EN 61373

Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2

Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty podle EN 50155

Průměrná životnost MTTF * 1,95 x 106 h, na základě teoretického výpočtu

*) Za podmínek prostředí a provozních podmínek stanovených ve schválené metodice zkoušek

Testy

Zkoušky rázem a vibracemi kategorie 1, třída B podle EN 61373

Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2

Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty podle EN 50155

Ohnivzdornost

podle EN 45545 (možné podle NFPA 130)

Charakteristický produkt PŘEVODNÍK KSTID - 4 až 20 mA

Měniče KSTID jsou určeny k převodu signálu odporových snímačů teploty Ni 1000/6180, Pt 100/3850 nebo Pt 1000/3850 na jednotný signál 4 až 20 mA. Tyto převodníky lze použít v jakémkoli řídicím systému kompatibilním s proudovým výstupem 4 až 20 mA. Standardní měřící rozsahy převodníku jsou uvedeny v tabulce specifikací. Rozsah provozních teplot je -40 ° C až 80 ° C. Tyto limity by neměly být překročeny ani na krátkou dobu.

Senzory jsou navrženy pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

Typové zkoušky provádí oznámený subjekt podle normy EN 50155 v platném znění, Železniční aplikace - Elektronická zařízení používaná v kolejových vozidlech, čl. 12.2.9, 12.2.11

- Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2, ve znění pozdějších předpisů

- Zkouška izolace podle EN 50155 v platném znění

- Zkoušky rázem a vibracemi podle EN 61373 v platném znění

Materiál plastové krabice a desky plošných spojů splňuje soubor požadavků na materiály R 24 podle tabulky 5 pro úroveň rizika požáru HL1-HL2-HL3 EN 45545-2, ve znění pozdějších předpisů. Může být dodán s materiály, které splňují požární bezpečnostní normu NFPA 130 v platném znění.

Tyto produkty mohou zajímá vás

PŘEVODNÍK KSTUD -0 až 10V

PŘEVODNÍK KSTUD -0 až 10V

Typ převodníku KSTID Pt 100 KSTID Pt 1000 Vstupní signál Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Výstupní signál 0 až 10 V P ...
Převodníky teploty CAN KST

Převodníky teploty CAN KST

Převodník KST typu CAN Vstupní signál Pt 1000/3850 Výstupní signál CAN / CANopen - CiA DS 301 Měřicí rozsah ...