Evropa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

A. Úvod

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tyto zásady podrobně popisují, co děláme s vašimi osobními údaji.

Souhlas s používáním souborů cookie v souladu s těmito zásadami při vaší první návštěvě našeho webu nám umožňuje používat soubory cookie pokaždé, když navštívíte náš web.

B. Shromažďování osobních údajů

Mohou být shromažďovány, ukládány a používány následující typy osobních údajů:

Informace o vašem počítači, včetně vaší IP adresy, zeměpisného umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

Informace o vašich návštěvách a používání tohoto webu, včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazení stránky a navigačních cest na webu;

Informace, jako je vaše e-mailová adresa, kterou nám poskytnete při registraci na webu;

Informace, které zadáte při vytváření profilu na našich webových stránkách, jako je vaše jméno, pohlaví, datum narození.

Informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které zadáváte k přihlášení k odběru našich e-mailů a / nebo zpravodajů;

Informace, které zadáte při používání služeb našeho webu;

Informace generované při používání našeho webu, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte;

Informace týkající se vašich nákupů, služeb, které používáte, nebo transakcí prováděných na našem webu, které zahrnují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a bankovní údaje;

Informace obsažené ve veškeré komunikaci, kterou nám zasíláte e-mailem nebo na našich webových stránkách, včetně jejich obsahu a metadat;

Jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete.

Než nám sdělíte osobní údaje o jiné osobě, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním a zpracováním těchto osobních údajů v souladu s podmínkami těchto zásad.

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely popsané v těchto zásadách. Vaše osobní údaje můžeme použít k:

Spravovat naše webové stránky a naše podnikání;

Přizpůsobte si náš web pro vás;

Umožníte používání služeb nabízených na našich webových stránkách;

Zašleme vám zboží zakoupené na našem webu;

Poskytovat vám služby zakoupené na našem webu;

Zasílat vám výpisy, faktury a připomenutí plateb a shromažďovat vaše platby;

Zasílat vám nekomerční obchodní sdělení;

Zasílat vám e-mailová oznámení, která jste výslovně požadovali;

Zašlete nám náš informační bulletin e-mailem, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat o tom, že si přejete náš zpravodaj již dostávat);

Zasíláme vám marketingovou komunikaci týkající se našeho podnikání, o které se domníváme, že by vás mohla zajímat, a to ve formě publikace nebo pokud jste k tomu výslovně dali souhlas, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, že již si nepřejete dostávat marketingovou komunikaci);

Poskytovat statistické informace o našich uživatelích třetím stranám (aniž by tyto třetí strany byly schopny identifikovat jednotlivého uživatele s těmito informacemi);

Zpracovávat žádosti a stížnosti týkající se vašeho webu, které jste podali nebo se vás týkají;

Udržujte bezpečnost našich webových stránek a předcházejte podvodům;

Ověřit soulad s podmínkami, kterými se řídí používání našeho webu (včetně sledování soukromých zpráv odesílaných prostřednictvím služby soukromých zpráv na našem webu); a

Jiná použití.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů může být použito k omezení zveřejňování vašich informací na našem webu a může být upraveno v nastavení ochrany osobních údajů na webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám za účelem jejich přímého marketingu nebo informací jiných třetích stran.

D. Zveřejnění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníků, pojistitelů, profesionálních poradců, agentů, dodavatelů nebo subdodavatelů v rozsahu přiměřeně nezbytném pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členovi naší skupiny společností (to znamená našim dceřiným společnostem, naší nejvyšší holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný pro účely uvedené v těchto zásadách.

Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje:

V rozsahu, v jakém to od nás vyžaduje zákon;

V souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

Stanovení, výkon nebo obrana našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snižování úvěrového rizika);

Kupujícímu (nebo potenciálnímu kupci) jakéhokoli podniku nebo aktiva, které máme v držení a které chceme (nebo uvažujeme) prodat; a

Pro jakoukoli osobu, o které se rozumně domníváme, že je nedílnou součástí soudu nebo jiného orgánu příslušného k uveřejnění těchto osobních údajů, pokud by podle našeho názoru takový soud nebo takový orgán pravděpodobně požádal o poskytnutí těchto osobních údajů.

Pokud není v těchto zásadách stanoveno jinak, nebudeme předávat vaše osobní údaje třetím stranám.

E. Mezinárodní datové přenosy

Informace, které shromažďujeme, mohou být ukládány, zpracovávány a přenášeny do jakékoli země, ve které působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s těmito zásadami.

Informace, které shromažďujeme, mohou být přeneseny do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu osobních údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: USA, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

Výslovně souhlasíte s přenosem osobních údajů popsaných v této části E.

F. Uchovávání vašich osobních údajů

Tato část F podrobně popisuje naše zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je pomoci nám splnit naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel, nejsou uchovávány déle, než je pro tento účel nebo pro tyto účely nezbytné.

Aniž je dotčen článek F-2, obecně smažeme osobní údaje z těchto kategorií k níže uvedenému datu a času:

Tento typ osobních údajů bude vymazán 01 / 07-10h; a 01 / 01-10h.

Bez ohledu na další ustanovení této části F budeme uchovávat dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

V rozsahu, v jakém to od nás vyžaduje zákon;

Pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo potenciální právní řízení; a

Za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snižování úvěrového rizika).

G. Zabezpečení vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budeme ukládat na zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).

Všechny elektronické finanční transakce prováděné prostřednictvím našich webových stránek budou chráněny šifrovacími technologiemi.

Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a že nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat odeslaných přes internet.

Jste odpovědní za důvěrnost hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (kromě případů, kdy se na naší webové stránce identifikujete).

H. Změny

Někdy můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našem webu. Tuto stránku byste měli pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že jste si vědomi všech změn provedených v těchto zásadách. O změnách těchto zásad vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím služby soukromých zpráv na našem webu.

I. Vaše práva

Můžete nás požádat, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme; přenos těchto informací bude podléhat následujícím podmínkám:

Úhrada nákladů 19.90 EUR; a

Předložení dostatečného dokladu o vaší totožnosti (pro tyto účely obecně přijímáme fotokopii vašeho pasu ověřenou notářem a originál kopie faktury za služby s vaší aktuální adresou).

Můžeme zadržet osobní údaje, které požadujete, v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nás kdykoli požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.

V praxi výslovně a předem vyjádříte svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo vám poskytneme příležitost odmítnout použití vašich osobních údajů pro marketingové účely.

J. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a informace o nich. Nad těmito weby nemáme žádnou kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich zásady nebo postupy v oblasti ochrany osobních údajů.

K. Aktualizace informací

Pokud je třeba opravit nebo aktualizovat osobní údaje, které o vás máme, dejte nám prosím vědět.

L. Soubory cookie

Naše webové stránky používají cookies. Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a číslic) odeslaný webovým serverem do webového prohlížeče a uložený prohlížečem. Identifikátor se poté odešle zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relace“: trvalý soubor cookie je uložen prohlížečem a zůstává platný až do data vypršení platnosti, pokud jej uživatel před tímto datem vypršení nevymaže; Pokud jde o soubor cookie relace, vyprší na konci relace uživatele, když je prohlížeč zavřen. Soubory cookie obecně neobsahují žádné informace, které by mohly osobně identifikovat uživatele, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými cookies. Na našich webových stránkách nepoužíváme relační cookies a trvalé cookies.

Názvy souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách, a účely, pro které je používáme, jsou popsány níže:

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics a Adwords k: rozpoznání počítače, když uživatel navštíví web / sledování uživatelů při procházení webem / aktivace používání nákupního košíku na webu / zlepšení používání webu / analýza využití webu / spravovat web / předcházet podvodům a zlepšovat zabezpečení webu / personalizovat web pro každého uživatele / zasílat cílenou reklamu, která by mohla zajímat určité uživatele;

Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout nebo přijmout cookies. Například:

s Internet Explorerem (verze 10) můžete blokovat soubory cookie pomocí nastavení správy náhradních souborů cookie, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Důvěrnost“ a poté na „Pokročilé“;

s Firefoxem (verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Ochrana osobních údajů“, následným výběrem „Použít osobní nastavení pro historii“ z rozbalovací nabídky a zrušením zaškrtnutí „Přijímat cookies ze stránek“; a

s prohlížečem Chrome (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookie tím, že přejdete do nabídky „Přizpůsobit a ovládat“ a poté kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a poté zvolíte „Zabránit webům definovat data“ v „ Záhlaví „cookies“.

Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na používání mnoha webových stránek. Pokud zablokujete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu.

Soubory cookie již uložené ve vašem počítači můžete smazat. Příklad:

s Internet Explorerem (verze 10) musíte soubor cookie odstranit ručně.

ve Firefoxu (verze 24) můžete soubory cookie mazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobních údajů“, poté výběrem „Použít vlastní nastavení pro historii“ a kliknutím na „Zobrazit soubory cookie“ a poté na „Odstranit všechny soubory cookie“ ; a

s prohlížečem Chrome (verze 29) můžete odstranit všechny soubory cookie tak, že přejdete do nabídky „Přizpůsobit a ovládat“ a poté kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Odstranit data procházení“ a poté „Odstranit soubory cookie a data z modulů z jiných webů Před kliknutím na „Smazat údaje o prohlížení“.

Odstranění cookies bude mít negativní dopad na používání mnoha webových stránek.