Zavolejte nám: + 33 2 33 61 16 70

VNITŘNÍ TEPLOTA A SNÍMAČE CO2 S VÝSTUPNÍM PROTOKOLEM KSTC104

Reference GKSTC104R

Typ snímače KSTC 104

Měřené hodnoty teplota, CO2

Rozsah měření teploty ** 0 až 45 ° C se zaručenou přesností měření CO2

-30 až 70 ° C bez zaručené přesnosti měření CO2

Přesnost měření teploty * ± 0,5 ° C

Rozsah měření CO2 * 400 až 5000 XNUMX ppm

Přesnost měření CO2 * ± 100 ppm *

Doba odezvy na CO2 (90%) 90 s

CAN / CANopen výstupní signál - CiA DS 301

Napájecí napětí U 15 až 30 VDC

Jmenovité napájecí napětí Un 24 VDC

Maximální spotřeba: 500 mW

typický 25: 0 mW

Ochrana proti vniknutí

IP 30 podle. podle EN 60529

Rozměr hlavy 71,9 x 59 x 27 mm

Materiál hlavy LEXAN (odpovídá EN 45545-2)

Minimální hmotnost 35 g

Doporučený průřez vodiče 0,14 až 1 mm2

* Měřicí rozsahy a přesnosti udávané pro jednotlivé senzory se vztahují k provozním podmínkám při připojení napájecího napětí.

** Teplotní senzor lze krátkodobě použít v teplotním rozsahu od -40 ° C do 80 ° C.

Testy

Zkoušky rázem a vibracemi kategorie 1, třída B podle EN 61373

Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2

Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty podle EN 50155

Ohnivzdornost

podle EN 45545 (možné podle NFPA 130)

Charakteristický produkt VNITŘNÍ TEPLOTA A SNÍMAČE CO2 S VÝSTUPNÍM PROTOKOLEM KSTC104

Snímač teploty a CO2 KSTC 104 je určen k měření koncentrace oxidu uhličitého a teploty vzduchu v oblastech chráněných před vodou.

Čidlo teploty a CO2 KSTC 104 se skládá z plastové žebrované hlavy, kde je umístěna deska s plošnými spoji s jednotlivými čidly a převodník pro navázání komunikace přes CAN. Teplota je měřena senzorem, jehož signál je zpracováván mikroprocesorem a je převeden na výstupní signál z CANopen se specifikací Cia DS 301. Hodnota CO2 je měřena modulem NDIR, jehož digitální signál je také převeden na výstupní signál CANopen . U senzoru koncentrace CO2 je k dispozici funkce automatické kalibrace pro nastavení senzoru na minimální hodnotu CO2 odpovídající úrovni venkovní koncentrace. Senzor teploty a CO2 KSTC 104 splňuje stupeň krytí IP 30 podle EN 60529. Vhodný design a vysoce kvalitní materiály zajišťují, že senzor nebude působit nepříjemně ani v interiérech s vysokými estetickými požadavky. Můžete si vybrat barvu rámečku bílá nebo šedá.

Snímač teploty a CO2 KSTC 104 je navržen pro provoz v chemicky neagresivním prostředí; jeho použití by mělo být zvoleno podle teploty a chemické odolnosti hlavy a jednotlivých senzorů. Provozní podmínky pro zajištění správné funkce jsou:

Okolní teplota v blízkosti snímače: 0 až 45 ° C

Relativní vlhkost vzduchu: 0 až 95% (nekondenzující vlhkost)

Atmosférický tlak: 87 až 106 kPa

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

Typové zkoušky provádí oznámený subjekt podle normy EN 50155 v platném znění, Železniční aplikace - Elektronická zařízení používaná v kolejových vozidlech, čl. 12.2.9, 12.2.11

- Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2, ve znění pozdějších předpisů

- Zkouška izolace podle EN 50155 v platném znění

- Zkoušky rázem a vibracemi podle EN 61373 v platném znění

Výrobek splňuje parametry podle EN 45545-2 v platném znění, Požární ochrana kolejových vozidel - Část 2: Požadavky na chování materiálů a konstrukčních částí při požáru. Může být dodán s materiály vyhovujícími požární bezpečnostní normě NFPA 130 v platném znění.

Tyto produkty mohou zajímá vás