Evropa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

TEPLOTNÍ SENZOR S VÝSTUPEM 0 až 10 V KNS 700

Reference GKNS700R

Dodání do 3 až 5 týdnů

Typ snímače KNS 500

Výstupní signál 0 až 10 V.

Standardní měřicí rozsahy ** -30 ° C až 60 ° C

0 ° C až 100 ° C

0 ° C až 150 ° C

0 ° C až 200 ° C

Napájecí napětí U 15 až 30 VDC

Jmenovité napájecí napětí Un 15 VDC

Výstupní signál při přerušení čidla> 10,5 V

Výstupní signál, když je senzor

zkratovaný ~ 0 V

Chyba měření v závislosti

poskytnout napětí pro tok

od 0 do 0,4 m / s

v rozmezí 0 až 40 ° C

UNS = 12 V: ± (0,5 °C)

UNS = 24 V: (-0,2 až 0,80 ° C)

v rozmezí -30 ° C až 80 ° C

UNS = 12V: ± (0,5 ° C ± 0,2% z rozsahu)

UNS = 24 V: (-0,2 až 0,80 ° C) ± 0,2% rozsahu

Okolní teplota -40 ° C až 80 ° C

Materiál hlavy LEXAN (odpovídá EN 45545-2)

Rozměry hlavy 71,9 x 59 x 27 mm

Index ochrany IP 30 podle EN 60529

Doba odezvy τ0,5 ≤ 8 s (v cirkulujícím vzduchu 1 ms-1)

Průměrná životnost ≈ MTTF * 1,2 x 105 h - na základě teoretického výpočtu

*) Za podmínek prostředí a provozních podmínek stanovených ve schválené metodice zkoušek.

**) viz úpravy

Testy

Zkoušky rázem a vibracemi

kategorie 1, třída B podle EN 61373

Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50121-3-2

Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty podle EN 50155

Ohnivzdornost

podle EN 45545 (možné podle NFPA 130)

Charakteristický produkt TEPLOTNÍ SENZOR S VÝSTUPEM 0 až 10 V KNS 700

Teplotní senzor KNS 700 je určen k měření teploty plynných látek v oblastech chráněných proti vodě. V aplikačním segmentu železničních vozidel se používá k měření teploty v odděleních pro cestující ve vlakových jednotkách a vozech a je součástí systému regulace teploty.

Teplotní senzor se skládá z plastové žebrované hlavy, na které je umístěna deska s plošnými spoji s převodníkem teploty a napětí a odporovým teplotním senzorem. Senzory lze použít pro jakýkoli řídicí systém kompatibilní s proudovým výstupem od 0 do 10 V. Standardní teplotní rozsahy senzoru jsou uvedeny v tabulce technických parametrů, zatímco maximální teplota kolem hlavy senzoru je teplota 80 ° C. snímače splňují index ochrany IP 30 podle normy EN 60529 v platném znění. Vhodný design a vysoce kvalitní materiály zajišťují, že snímače nebudou rušit ani v interiérech s vysokými estetickými požadavky. Můžete si vybrat barvu rámečku bílá nebo šedá.

Senzor je navržen pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

Typové zkoušky provádí oznámený subjekt podle normy EN 50155 v platném znění, Železniční aplikace - Elektronická zařízení používaná v kolejových vozidlech, čl. 12.2.9, 12.2.11

- Elektromagnetická kompatibilita podle normy EN 50121-3-2 v platném znění

- Zkouška izolace podle EN 50155 v platném znění

- Zkoušky rázem a vibracemi podle EN 61373 v platném znění

Výrobek splňuje parametry podle EN 45545-2 v platném znění, Požární ochrana kolejových vozidel - Část 2: Požadavky na chování materiálů a konstrukčních částí při požáru. Může být dodán s materiály vyhovujícími požární bezpečnostní normě NFPA 130 v platném znění.

Tyto produkty mohou zajímá vás