Evropa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104
Snímače teploty, vlhkosti a průtoku pro klimatizační zařízení

Sondy do klimatizace

V posledních letech se naše nároky na pohodlí prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme nebo trávíme volný čas, značně zvýšily.

Z těchto důvodů stále častěji využíváme k ochlazení různé typy klimatizačních systémů (reverzibilní tepelné čerpadlo, ventilátor, split atd.). 
Jejich uvážlivý výběr má velký vliv na úsporu energie.

Účelem klimatizace je zajistit v závislosti na vnitřních a vnějších vstupech optimální vnitřní teplotu (pro jednu nebo více místností). 
Aby byla klimatizace účinná, potřebujete dobré řízení teploty a vlhkosti. Proto se firma GUILCOR zabývá vývojem a dodávkami teplotních čidel. Toto zařízení je nedílnou součástí energetické účinnosti klimatizace.

Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti GUILCOR patří výrobci vnitřních a venkovních klimatizačních a chladicích jednotek a také montážní a údržbářské firmy.

Měření teploty okolí

Teplotní snímače pro klimatizační systém mohou mít odporový, proudový, digitální a frekvenční výstup. Všechny naše měřicí přístroje nabízejí možnost zapouzdření dvou senzorů i nestandardních citlivých prvků (DALLAS, TSic, KTY, SMT a další). Řada sond S 110 je určena i do výbušného prostředí.


1-4.jpg


Měření teploty potrubí

Teplotní senzor TR 080 je schopen zajistit rychlou odezvu připojeného systému. Měřicí sonda je standardně instalována na jedné z trubek vodního výměníku. Teplotní čidla řady S 140 nebo S 150 lze upevnit přímo na potrubí.

Výhody těchto měřicích zařízení spočívají v jejich snadné demontáži v případě poruchy bez nutnosti vypouštění kapaliny. Řada snímačů S 140 je určena také pro mobilní nebo pevné klimatizace umístěné ve výbušném prostředí.Měření teploty v přívodním nebo vratném potrubí

Pro měření teploty vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí je možné použít čidla s nerezovými tyčemi a hlavicemi se svorkovnicemi. V případě nízkoteplotního provozu lze tyto měřicí přístroje použít k ochraně proti mrazu.

Řada snímačů S 120 je také navržena pro případ, že se reverzibilní klimatizační systém nachází ve výbušném prostředí. Dále nabízíme řadu snímačů teploty PTS 4x a PTS 6x v odporovém provedení a s možností instalace programovatelných převodníků pro lepší řízení jeho energetické spotřeby.

Senzory vlhkosti klimatizace

Senzory řady PTSV jsou určeny k měření vlhkosti a teploty v klimatizačních aplikacích v průmyslových nebo obytných prostorách. Cílem je pak zaručit kvalitu okolního vzduchu a omezit kondenzaci.

Snímače teploty klimatizace jsou určeny pro povrchovou nebo potrubní instalaci, s proudovými výstupy. V kombinaci se senzory pro detekci rosného bodu se tyto senzory používají tam, kde je potřeba zamezit kondenzaci na površích, kondenzaci na kritických místech zařízení nebo v budovách (klimatizační potrubí, v blízkosti ventilátorů).

Detektor průtoku

Snímače průtoku jsou určeny k dynamickému měření průtoku plynné tekutiny. Průtokové spínače jsou navrženy tak, aby aktivovaly zátěž při dosažení nastavené hodnoty průtoku vzduchu.

Kombinací průtokového čidla nebo spínače a centrálního držáku je možné použít měřič ve vzduchotechnickém potrubí nebo potrubí s napěťovými výstupy.