Evropa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104
Piezorezistivní snímač tlaku

Piezorezistivní snímač tlaku

Keramické piezorezistivní tlakové senzory jsou pokročilá zařízení používaná k měření tlaku v různých prostředích. Tyto senzory využívají piezorezistivní vlastnosti keramiky k detekci změn tlaku a poskytují robustní a přesné řešení pro mnoho průmyslových a komerčních aplikací.

Jak fungují piezorezistivní keramické tlakové senzory

Princip fungování

Piezorezistivní keramické tlakové snímače pracují na principu změny elektrického odporu v reakci na mechanické namáhání. Typický senzor sestává z keramické membrány s integrovanými piezorezistivními tenzometry. Při působení tlaku na membránu dochází k její deformaci, čímž se změní odpor tenzometrů. Tato změna odporu je úměrná použitému tlaku a je převedena na měřitelný elektrický signál.

Výhody keramiky

Keramika je ideálním materiálem pro tlakové senzory díky svým výjimečným vlastnostem:

 • Odolnost proti korozi : Keramické senzory dobře odolávají korozivnímu prostředí, takže jsou ideální pro průmyslové aplikace.
 • Vysoká teplotní stabilita : Keramika odolává vysokým teplotám beze změny jejích vlastností, což zajišťuje přesné měření i v extrémních podmínkách.
 • Trvanlivost a spolehlivost : Robustnost keramiky zaručuje dlouhou životnost senzoru včetně nároků na údržbu a souvisejících nákladů.

Aplikace piezorezistivních keramických tlakových senzorů

Keramické piezorezistivní tlakové snímače se díky svým výhodným vlastnostem používají v různých oblastech. Zde je několik příkladů aplikací:

 • Ropný a plynárenský průmysl : Tyto senzory se používají k monitorování tlaků v potrubích a nádržích a přispívají k bezpečnému a efektivnímu provozu.
 • Úprava vody : Používají se k řízení tlaku v systémech úpravy vody, zajišťují optimální hospodaření s vodními zdroji.
 • Automobilový průmysl : Ve vozidlech tyto snímače měří tlak kapaliny, čímž přispívají k výkonu a bezpečnosti.
 • Potravinářský a farmaceutický průmysl : Díky své odolnosti proti korozi a snadnému čištění jsou relevantní pro prostředí, kde je hygiena prvořadá.

Výhody piezorezistivních keramických snímačů tlaku

Keramické piezorezistivní tlakové senzory mají několik výhod, které je odlišují od jiných typů tlakových senzorů:

 • Vysoká přesnost : Piezorezistivní technologie umožňuje velmi přesná měření, nezbytná pro kritické aplikace.
 • Dlouhodobá spolehlivost : Jejich robustní keramická konstrukce zajišťuje stabilní výkon po dlouhou dobu.
 • Široký rozsah měření : Tyto senzory mohou měřit velmi nízké až velmi vysoké tlaky, což nabízí velkou flexibilitu použití.
 • Odolnost proti elektromagnetickému rušení (EMI). : Keramický a senzorový design minimalizují rušení a zajišťují spolehlivé měření i v elektricky hlučném prostředí.

Výběr a instalace piezorezistivních keramických snímačů tlaku

Výběrová kritéria

Při výběru piezorezistivního keramického snímače tlaku je třeba vzít v úvahu několik faktorů:

 • Rozsah tlaku : Ujistěte se, že vybraný senzor dokáže měřit tlaky specifické pro vaši aplikaci.
 • Kompatibilita médií : Ověřte, zda je snímač kompatibilní s kapalinami nebo plyny, které chcete měřit.
 • Ekologické předpoklady : Zvažte teplotu, vlhkost a možnou přítomnost korozivních látek v prostředí použití.
 • Přesnost a opakovatelnost : Vyberte snímač, jehož specifikace přesnosti a opakovatelnosti splňují vaše požadavky.

Instalace

Pro zajištění optimálního výkonu je zásadní správná instalace senzorů. Zde je několik tipů:

 • polohovací : Nainstalujte snímač na místo, kde může měřit tlak bez překážek nebo rušení.
 • Připevnění : Pro bezpečnou montáž snímače použijte vhodné držáky, které zabrání vibracím nebo pohybu, které by mohly ovlivnit měření.
 • těsnící : Ujistěte se, že spoje jsou těsné, abyste předešli netěsnostem a chybám měření.
 • Cejchování : Proveďte počáteční kalibraci po instalaci a pravidelně, abyste zachovali přesnost měření.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Keramické piezorezistivní tlakové snímače jsou nepostradatelnými nástroji pro mnoho průmyslových odvětví. Jejich přesnost, spolehlivost a odolnost vůči drsným podmínkám z nich činí preferovanou volbu pro aplikace měření tlaku. Pochopením toho, jak fungují, a výběrem správného senzoru pro vaše specifické potřeby můžete zajistit přesná a spolehlivá měření, což přispěje k efektivitě a bezpečnosti vašich operací.

Pro více informací o piezorezistivních keramických tlakových senzorech se prosím obraťte na specializované výrobce a prozkoumejte dostupné možnosti pro splnění vašich technických požadavků.

Co je to za senzor?

Keramický piezorezistivní tlakový senzor je zařízení, které měří tlak pomocí piezorezistivních vlastností keramiky. Keramická membrána s integrovanými tenzometry mění odpor v reakci na mechanické namáhání, což umožňuje měření tlaku.

Jak přesný je snímač?

Přesnost keramických piezorezistivních tlakových snímačů je obvykle velmi vysoká, často v rozsahu ±0,1 % až ±0,5 % plného rozsahu, což je činí charakteristickými pro aplikace, kde je vysoká přesnost zásadní.

Jaké jsou výhody senzoru?

Mezi výhody piezorezistivních keramických tlakových senzorů patří:

 • Vysoká přesnost
 • Dlouhodobá spolehlivost
 • Odolnost proti korozi
 • Vysoká teplotní stabilita
 • Trvanlivost
 • Velký rozsah měření
 • Odolnost proti elektromagnetickému rušení (EMI).

Jak senzor funguje?

Piezorezistivní keramické tlakové snímače pracují tak, že měří změnu odporu způsobenou deformací keramické membrány pod tlakem. Tato změna odporu je převedena na elektrický signál úměrný použitému tlaku.

Jak připojit čidlo?

Připojení piezorezistivního keramického tlakového senzoru:

 1. Pozice senzor na vhodném místě.
 2. opravit snímač bezpečně, aby nedošlo k vibracím nebo pohybu.
 3. Zajistěte těsnění připojení, aby se zabránilo úniku.
 4. Připojte elektrické svorky podle pokynů výrobce.
 5. Kalibrovat snímač zpočátku a pravidelně, aby byla zachována přesnost.
 6. zkouška správné fungování porovnáním měření se známými referenčními hodnotami.